Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. „Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej”

Data dodania: | Kategoria: Bez kategorii

Szanowni Państwo,

Wyniki projektu badawczego zostały przedstawione w raporcie końcowym „Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej”.

Raport wraz ze streszczeniem dostosowanym również do potrzeb osób z niepełnosprawnością został udostępniony w zakładce Wyniki badań.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu badawczego.

Podziękowanie dla uczestników konsultacji społecznych

Data dodania: | Kategoria: Blog

Informujemy, iż zakończyliśmy kolejny etap realizacji badania „Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej”, jakim były konsultacje społeczne.

Celem konsultacji było poznanie opinii wszystkich zainteresowanych sytuacją osób z niepełnosprawnościami na temat przygotowanych w ramach projektu rekomendacji dla włączającego systemu edukacji i rynku pracy. Rekomendacje te zostały przedstawione w raporcie końcowym z badań oraz w jego streszczeniu.

Czytaj dalej →

Konsultacje społeczne wyników badania

Data dodania: | Kategoria: Blog

Szanowni Państwo,

Przystępujemy do kolejnej fazy projektu badawczego „Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej”, a mianowicie konsultacji społecznych.

Celem konsultacji jest poznanie opinii wszystkich zainteresowanych sytuacją osób z niepełnosprawnościami na temat przygotowanych w ramach projektu rekomendacji dla włączającego systemu edukacji i rynku pracy. Rekomendacje te zostały przedstawione w raporcie końcowym z badań oraz w jego streszczeniu.

Czytaj dalej →

Zaproszenie do udziału w konsultacjach prowadzonych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Data dodania: | Kategoria: Blog

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić w imieniu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, dzięki którym zostanie opracowane końcowe sprawozdanie Rzecznika z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zostanie ono przedstawione Komitetowi Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw osób niepełnosprawnych. Konsultacje BRPO prowadzone są niezależnie od konsultacji społecznych realizowanych w ramach naszego badania „Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej.

Czytaj dalej →

Konsultacje społeczne wyników badania

Data dodania: | Kategoria: Blog

Szanowni Państwo,

W ramach niniejszego projektu badawczego przewidziana jest możliwość uczestniczenia przedstawicieli respondentów biorących udział we wszystkich fazach badania oraz wszystkich osób zainteresowanych w konsultacjach społecznych wyników badań. Wnioski ze wszystkich faz badawczych zostaną przedstawione w raporcie końcowym, który zostanie udostępniony publicznie na stronie internetowej projektu.

Czytaj dalej →

Podziękowania dla uczestników seminariów eksperckich

Data dodania: | Kategoria: Blog

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy realizację dwóch seminariów, których celem była konsultacja w gronie eksperckim wypracowanych rekomendacji dla włączającego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach edukacji i rynku pracy.

Czytaj dalej →

Seminaria eksperckie

Data dodania: | Kategoria: Blog

Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy kolejną fazę projektu – mianowicie realizację dwóch seminariów eksperckich, w których będą brać udział eksperci oraz przedstawicieli instytucji szczebla centralnego, zajmujący się kwestiami prawodawstwa w obszarze badania.

Czytaj dalej →